Overige info & links

Financiering

TriKado wordt gefinancierd door middel van PGB.

BHV & AED

Bij TriKado wordt jaarlijks het BHV+AED certificaat gehaald

Vertrouwenspersoon

Trikado heeft een vertrouwens persoon. Mocht u kontakt willen opnemen dan kunt u de gegevens bij TriKado opvragen.

Klachtenprocedure

TriKado heeft een regeling voor klachten en is aangesloten bij KlachtenportaalZorg

Begeleiding en plan, tevredenheid, overeenkomst, algemene voorwaarden TriKado en privacyreglement.

In de Trikado gids vindt u hier informatie over.

Raad van Advies

TriKado heeft een Raad van Advies, deze raad adviseert en ondersteunt TriKado bij alle voorkomende onderwerpen.

Links