Overige info & links

Financiering

TriKado wordt gefinancierd door middel van PGB. Woont uw zoon/dochter/familielid in een instelling dan kan die instelling ook een onderaannemerscontract met TriKado afsluiten.

BHV & AED

Bij TriKado wordt jaarlijks het BHV+AED certificaat gehaald

Klachtenprocedure

TriKado heeft een regeling voor klachten en is aangesloten bij KlachtenportaalZorg

Begeleiding en plan, tevredenheid, overeenkomst, algemene voorwaarden TriKado en privacyreglement.

In de Trikado gids vindt u hier informatie over.

Raad van Advies

TriKado heeft een Raad van Advies, deze raad adviseert en ondersteunt TriKado bij alle voorkomende onderwerpen.

Vrienden van TriKado

Mocht u TriKado een warm hart toedragen, dan kunt u “vriend van TriKado” worden. U ondersteunt ons dan met een bedrag per maand. Als dank voor uw financiële support krijgt u 10% korting in de winkel.
SNS NL72SNSBO898895243 o.v.v. vriend St. TriKado te Apeldoorn
TriKado ontvangt geen subsidie.

Links