Overige info & links

Financiering

TriKado wordt gefinancierd door middel van PGB. Woont uw zoon/dochter/familielid in een instelling dan kan die instelling ook een onderaannemerscontract met TriKado afsluiten.

BHV & AED

Bij TriKado wordt jaarlijks het BHV+AED certificaat gehaald

Vertrouwenspersoon

Trikado heeft een vertrouwens persoon. Mocht u kontakt willen opnemen dan kunt u de gegevens bij TriKado opvragen.

Klachtenprocedure

TriKado heeft een regeling voor klachten en is aangesloten bij KlachtenportaalZorg

Begeleiding en plan, tevredenheid, overeenkomst, algemene voorwaarden TriKado en privacyreglement.

In de Trikado gids vindt u hier informatie over.

Raad van Advies

TriKado heeft een Raad van Advies, deze raad adviseert en ondersteunt TriKado bij alle voorkomende onderwerpen.

Vrienden van TriKado

Mocht u TriKado een warm hart toedragen, dan kunt u “vriend van TriKado” worden. U ondersteunt ons dan met een bedrag per maand. Als dank voor uw financiële support krijgt u 10% korting in de winkel.
SNS NL72SNSBO898895243 o.v.v. vriend St. TriKado te Apeldoorn
TriKado ontvangt geen subsidie.

Links